Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 148/2006 z  8. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP