EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 148/2006 ( 2006. gada 8. decembris ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)