2006 m. gruodžio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 148/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)