Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 148/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP