Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén till stöd för Schengenavtalet — För fri rörlighet – stöd Schengen