Verordening (EG) Nr. 881/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ( Spoorwegbureauverordening )