Ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 29 ta' April 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (ir-Regolament ta' l-Aġenzija)