Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 881/2004 ( 2004. gada 29. aprīlis ) par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (Aģentūras regula)