Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004 2004 m. balandžio 29 d. įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)