Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5579 – TLP/Ermewa) Text av betydelse för EES