Skriftlig fråga E-005997/11 Christel Schaldemose (S&D) till kommissionen. Allergiframkallande ämnen i hårfärgningsprodukter