Skriftlig fråga E-1407/10 från Cătălin Sorin Ivan (S&D) till kommissionen. Dialog mellan Republiken Moldavien och EU om visumregler