Mål T-422/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – sheepworld mot EUIPO (Beste Mama)