Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2010 av den 22 december 2010 om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87