Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav [delgivet med nr K(2007) 1805] (Endast den tyska texten är giltig) (2007/305/EG)