Skriftlig fråga P-0723/10 från Niki Tzavela (EFD) till kommissionen. Greklands tillämpning av förordning 3577/92 om sjötransporter