Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija normatīvā rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem attiecībā uz satiksmes negadījumiem (2015/2087(INL))