Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (2015/2087(INL))