Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6554 – EADS/STA/Elbe Flugzeugwerke JV) Text av betydelse för EES