Skriftlig fråga P-0333/10 från Adam Gierek (S&D) till kommissionen. EU:s politiska mål på energiområdet till 2020 och konkurrenskraft