Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8071 – Goldman Sachs/Continental Bakeries) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)