Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1738 av den 28 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin$