Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1