/* */

TITJUR Marktgemeinde Welden Förslag till avgörande av generaladvokat La Pergola föredraget den 24 oktober 1996. # Finanzamt Augsburg-Stadt mot Marktgemeinde Welden. # Begäran om förhandsavgörande: Bundesfinanzhof - Tyskland. # Sjätte mervärdesskattedirektivet - Uthyrning av fast egendom - Myndighet. # Mål C-247/95.