Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/905 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2020 περί τροποποίησης της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1428 προς στήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης του Μαπούτο για την εφαρμογή της σύμβασης του 1997 για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους