Mål T-534/10: Tribunalens dom av den 13 juni 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias mot harmoniseringsbyrån — Garmo (HELLIM) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HELLIM — Det som gemenskapsvarumärke registrerade äldre kollektivordmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Artikel 63.2 i förordning nr 207/2009)