Lieta C-736/18 P: Tiesas (otrā palāta) 2020. gada 23. aprīļa spriedums – Gugler France/Alexander Gugler, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācijas sūdzība – Eiropas Savienības preču zīme – Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “GUGLER” – Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu, ko iesniegusi Gugler France SA – Ekonomiskā saikne starp pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēju un apstrīdētās preču zīmes īpašnieku – Sajaukšanas iespējas neesamība)