Nõukogu otsus 2014/512/ÜVJP, 31. juuli 2014 , mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas