Απόφαση  2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία