Mål C-604/14 P: Domstolens beslut (fjärde avdelningen) av den 21 januari 2016 – Alcoa Trasformazioni Srl mot Europeiska kommissionen, Republiken Italien (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Statligt stöd — Stöd som getts av Republiken Italien till Alcoa Trasformazioni Srl — Återbetalning från kompensationsfonden för elsektorn av en del av de elavgifter som fakturerats detta bolag från leverantören — Oförenligt med den gemensamma marknaden — Fördel — Europeiska kommissionens skyldighet att göra en ekonomisk analys)