Mål C-424/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht den 31 augusti 2010 — Tomasz Ziolkowski mot Das Land Berlin