Vec C-424/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 31. augusta 2010 — Tomasz Ziolkowski/Spolková krajina Berlín