Cauza C-424/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgerichts (Germania) la 31 august 2010 — Tomasz Ziolkowski/Land Berlin