Lieta C-424/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) — Tomasz Ziolkowski/Land Berlin