Asia C-424/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 31.8.2010 — Tomasz Ziolkowski v. Das Land Berlin