Mål F-38/13: Personaldomstolens beslut av den 29 april 2016 – Zajdel-Syryczyńska mot kommissionen