Sag F-38/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Zajdel-Syryczyńska mod Kommissionen