Inbjudan att lämna förslag – Europeiska försvarsbyrån