Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 495/2012 av den 11 juni 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker