Skriftlig fråga E-3409/10 från Sonia Alfano (ALDE) till kommissionen. Konstaterad kränkning av EU:s bestämmelser om tillgång till miljöinformation och demokratins principer