FIFA mot kommissionen Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 17 februari 2011. # Fédération internationale de football association (FIFA) mot Europeiska kommissionen. # TV-sändningar - Artikel 3a i direktiv 89/552/EEG - Åtgärder som vidtagits av Förenade kungariket avseende evenemang av särskild vikt för samhället i medlemsstaten - Fotbolls-VM - Beslut i vilket åtgärderna förklaras vara förenliga med gemenskapsrätten - Motivering - Artiklarna 43 EG, 49 EG och 86 EG - Äganderätt. # Mål T-68/08. TITJUR