Skriftlig fråga E-2343/10 från Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Försäljning av radiokomponenter inom EU