Vaaralliset aineet – Luettelo ETA:n EFTA-valtioiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä vuoden 2018 jälkipuoliskolla 2020/C 123/09