Sporočilo Komisije v skladu s členom 4 Direktive 2000/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa – Časovni razpored poletnega časa