Oznámenie Komisie na základe článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES o úprave letného času – Rozpis období s letným časom