Skriftlig fråga E-011112/11 Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Företagsstyrning på Centrum för företagsutveckling