Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 października 2011 r.$