Domstolens Dom (Første Afdeling) af 20. oktober 2011.