Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. října 2011.$