SKRIFTLIG FRÅGA E-2168/99 från Gerhard Schmid (PSE) till kommissionen. Telecentrum i Bayern.